פרטי עסקה

LONG

כניסה 23.41$

סטופ 2.49$

סיבות לכניסה

 

מומנטום חזק של השבועות האחרונים

התכנסות לתצורה של דגל עם תמיכת הממוצעים

כניסה בפריצה