פרטי עסקה

LONG

כניסה במחיר 65.85$

סטופ במחיר 63.90$.

סיבות לכניסה

המניה מחזיקה אזור גבוה לאחר עליה רציפה

העליה הגיע לאחר שהחברה סרבה להצעת רכש במחיר של 70$ למניה

התכנסות של כמעט חודש

כניסה בפריצה